5 Leadership qualities ng agila, at ang Pangulong Duterte

loading...

Sa maraming panahong nagdaan, ang agila ay kinikilala ng mga tao bilang simbolo ng katapangan, kagitingan, karangalan, at katikasan. Hindi maikakaila na kalimitan itong naisasama sa mga pambansang simbolo ng iba’t-ibang bansa. Makikita ito sa maraming mga bandila at mga logos ng kilalang mga kumpanya.

Lingid sa kaalaman ng marami, ang agila ay may mga characteristics at mga kamangha-manghang kakayanan na maaaring pag-aralan at i-apply ng isang leader o namumuno. Hindi maikakaila na ang mga ito ay makikita rin kay Pangulong Rodrigo Duterte bilang leader ng ating bansa.

1. Ang agila ay may powerful vision

Kung papansining mabuti, lumilipad man ng mataas o nasa tuktok ng isang puno sa mataas na bundok, ang mga mata ng agila ay matalas na tumitingin at nagmamasid sa palibot nito. Ang kanilang mga mata ay dinsenyo upang makita ang malalayong distansya. Kaya nitong makita ang isang agilang lumilipad kahit 50 milya pa ang layo.

Ito ang isang bagay na hindi nakikita ng marami kay Pangulong Duterte. Ang kanyang mga kritiko ay mababaw at pangkasalukuyan lamang ang natatanaw. Ngunit sa Pangulong Duterte, ang kanyang focus ay sa resulta ng mga proyektong kanyang inumpisahan. Bagaman may mga paghihirap ng konti sa proseso, ngunit ang dulo nito ay ginhawa para sa marami. Yang ang vision ng Pangulong Duterte na tulad sa isang agila.

2. Ang agila ay walang kinatatakutan

Gaano man kalaki o kalakas ang kalaban ay hindi ito issue sa isang agila. Maging ang kinatatakutang king cobra ay kayang talunin ng isang agila. Ililipad niya lamang ito sa napakataas na lugar at mawawala ang lakas ng isang cobra. Hindi lamang matapang ngunit matalino rin ang agila.

Hindi rin lingid sa ating kaalaman na maraming galit kay Pangulong Duterte. Ito ay dahil wala siyang kinatatakutan pagdating sa katiwalian. Siguradong mawawalan ng sungay ang mga masasamang elemento ng lipunan lalu na ang matataas at matagal ng nang-aapi sa bayan. Ke senador, huwes ng Korte Suprema, mataas na opisyal ng simbahan, o kahit official ng isang international entity hindi pinalalagpas ni Pangulong Duterte sa kanyang laban kontra droga, corruption, at katiwalian.

3. Ang agila ay determinado

Habang ang ibang mga ibon ay nagtatago sa panahon ng bagyo, ang agila ay matalinong ginagamit ang malalakas na hangin upang lumayag ng mataas at malayo. Hindi niya kinatatakutan ang bagyo, bagkus ginagamit niya ito sa kanyang pagsasakatuparan ng kanyang mga plano.

Ang mga paghihirap sa buhay ay kinikilala ni Pangulong Duterte bilang opportunities upang maging matagumpay. Alam niya na ang lundo ng mga paghihirap ay isang matamis na tagumpay sa isang taong determinado. Sa pulitika, matalinong ginagamit ni Pangulong Duterte ang bawat opportunities upang maisakatuparan ang magagandang plano para sa bansang Pilipinas.

Umiikot ang ulo ng kanyang mga kritiko sa panahong nakikipag-alyansya siya sa mga itinuturing na kalaban ng bansa tulad halimbawa ng China. Ngunit may nakikita ang Pangulong Duterte na ikabubuti ng bansa na hindi nakikita ng kanyang mga kalaban sa pulitika, isang bagay na tanging agila lamang ang may kakayanang tumingin at makaunawa.

4. Mataas lumipad ang agila

Kayang lumipad ng agila hanggang sa 10,000 feet ang taas, ngunit kaya rin nitong bumaba sa lupa na mabilis at ligtas sa kapahamakan. Ang agila ay hindi nakikipaghalubilo sa mga kalapati at iba pang ibon na kalimitang maiingay at naghahalungkat ng pagkain sa lupa. Tahimik ang agila na lumilipad at naghihintay ng oportunidad para sa kanyang susunod na pagkain.

Hindi ugali ni Pangulong Duterte na ipagsigawan ang kanyang mga nagagawa. Sa kanyang mga talumpati ay hindi mo maririnig sa kanyang mga bibig ang mga accomplishments ng kanyang pamumuno. Ito ang dahilan kaya hindi masyadong nakikita ng mass media ang kanyang mga nagagawa. Ito rin ang dahilan upang ang mga nagtitiwala sa kapasidad ng Pangulo (tulad ng mga bloggers at ordinaryong DDS) ay ginagawa ang kanilang makakaya upang ipaalam sa marami ang mga activities at accomplishments ng gobyerno.

Bagaman kinkilala ng iba ang kanyang mga accomplishments ay hindi ugali ng Pangulong Duterte na tumanggap ng mga awards at papuri. Gumagawa siyang tahimik para sa bansang kanyang pinaglilikuran.

5. Mapag-aruga ang agila

Bagaman kinatatakutan sa himpapawid at may matapang na character, ang agila ay maaasahan sa pag-papalaki ng kanyang mga anak. Ang munting agila ay inilalagay niya sa kanyang likod at inililipad ng mataas. Tatagilid ito upang mahulog ang munting agila dahilan upang matuto itong lumipad sa ganang kanya. Sasaluhin niya ang munting agila kung sakaling hindi pa ito lubos na marunong sa paglipad. Ang training ay paulit-ulit na ginagawa hanggang sa matutong lumipad ang munting agila.

Kapag matigas ang ulo at ayaw matuto ng munting agila ay ibabalik niya ito sa pugad at unti-unting aalisin ang pugad hanggang sa madama ng munting agila na panahon na para makalipad siya sa kanyang sariling lakas.

Ganito ang ginagawa ng ating Pangulong Duterte sa federalismo. Layunin niyang i-settle ang federalismo sa bansa na tiyak ang benepisyong maidudulot sa nakakarami. Alam niyang ang anim na taong panunungkulan ay hindi sapat upang maisakatuparan ang lubos na pagbabago. Alam niyang maikli na rin ang kanyang natitirang lakas, kaya ngayon pa lamang ay inihahanda na niya ang ilang mga tao na maaaring magpatuloy ng kanyang magagandang programa. Hindi niya basta na lamang iiwan ang kanyang bansa sa panahong wala na siya sa posisyon.

Susuportahan mo ba ang mga taong i-endorso ng Pangulong Duterte sa pagpapatuloy ng kanyang magagandang nasimulan sa ating bansa?

(Photo credit: Weighton Almendpag)

Ito ang ilan sa mga leadership characteristics ng agila na makikita rin natin sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Davao ay kilala bilang tahanan ng mga agila sa Pilipinas. Ang agila ang ating pambansang ibon. Nakakapangilabot isipin na ang ating Pangulong Duterte ay sa Davao rin lumaki at may parehas na characteristics tulad ng sa agila.

Huwag pong kalimutang i-share upang makarating sa marami ang biyayang ibinigay sa atin sa pagkatao ng Pangulong Duterte.